Volby 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

jestliže jsem našel odvahu znovu kandidovat do Senátu, pak je to proto, že chci vracet společnosti to, co jsem od ní dostal.

 

V našem státě, ale především ve své rodné Olomouci jsem prožil krásné dětství, ziskal vzdělání, mám tu rodinu i přátele. Je mi ctí být celý život lékařem Fakultní nemocnice, jsem desetiletí spjat s univerzitou a mimoto jsem posledních šest let působil v českém Senátu.

 

Mandát z voleb 2016 jsem bral zodpovědně a se vší vážností. Všechny uvedené životní situace jsou pro mě vzácné životní dary a moc si jich vážím. Proto se opět pokusím ve volbách požádat o důvěru občany Olomouce a okolí. Snažil jsem se šest let naslouchat každému, kdo o to stál. Moc si vážím veškeré podpory, které se mi dostává od rodiny, přátel a těch, s nimiž jsem v uplynulých letech pracoval. Všechna setkání byla a jsou mojí každodenní radostí. S plnou zodpovědností budu i dále co nejlépe pracovat pro tuto republiku i pro Olomoucko. Jsem přesvědčen, že politika je, stejně jako lékařství, služba lidem. A během života jsem zjistil, že služba lidem je můj život…

 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

senátor Parlamentu ČR a primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc

Čemu se chci věnovat v příštím období?

1. Pokračovat v úsilí o novou porodnici v Olomouci a vzniku České komory porodních asistentek

 

  • Cíl: Jednotná komora umožní soulad mezi jednotlivými skupinami a jednotný přístup ke vzdělávání a práci porodních asistentek. Tomuto zákonu jsme věnoval velké úsilí, prošel prvním čtením Senátu a problematika neztrácí na aktuálnosti.

 

2. Vytvořit podmínky pro dobrovolníky v sociální a zdravotní domácí a hospicové péči

 

  • Cíl: Najít možnost, jak zákonně definovat pozici dobrovolníků, aby mohli poskytnout jednoduché zdravotní úkony a ulehčit tak rodinám, pečujícím o své blízké. V dnešní době nemůže dobrovolník podat ani jednoduchý lék typu paralen.

3. Hledat řešení problémů obcí se starosty a občany v regionu

 

  • Cíl: Omezit průjezdy kamionů přes obce v regionu. Na řešení jsem se podílel už v prvním volebním období, ale jde o velmi rozsáhlou změnu zákona, kterou nevyřeší jen pozměňovací návrh. Hustá a přetížená doprava se týká zejména obcí Kožušany-Tážaly, Charváty, Věrovany…
  • Cíl: Upravit zákon o mobilních spalovacích zařízeních na nebezpečný odpad. Dle současného zákona nemusí být mobilní spalovací jednotky monitorovány a zcela tak chybí záznamy o znečišťování ovzduší. S problémem se potýkají tři obce v regionu.

4. Pokračovat v péči o děti a mládež

 

  • Cíl: Odstranit potíže při pedagogickém dohledu nad zdravotně handicapovanými dětmi ve školách. Jsou školy, které děti odmítají děti z důvodu monitorování glykémií při diabetu, účast epileptiků na programu atd.
  • Cíl: Hledat řešení při nedostatku dětských lékařů v nemocnicích i terénu. Řešení by přinesla např. úprava vzdělávacích programů. Byl jsem iniciátorem změn, které vedly před pěti lety ke znatelnému zvýšení mediků na lékařských fakultách.
  • Cíl: Pokračovat ve spolupráci pro zlepšení podmínek mimoškolních aktivit. Dlouhodobá spolupráce s hlavní hygieničkou a ministerstvem zdravotnictví v covidové době vedla k řadě úspěšným jednáním ohledně povolení táborů, hygienických předpisů a pravidel pro konání mimoškolních aktivit.

5. Upravit nemocenskou podporu pro lidi v těžké invaliditě

 

  • Cíl: Handicapovaní mají podpůrčí dobu, tedy tu, kdy dostávají nemocenskou, výrazně kratší než zdraví. To je diskriminační, protože pracují a platí si zdravotní a sociální odvody jako kdokoliv jiný.

6. Podpořit zatraktivnění oblasti Libavé

 

  • Cíl: Libavá má velký potenciál nejen v oblasti turistického ruchu a při dobré péči nabízí řadu zajímavostí a památek dostupných na kole nebo pěšky.

7. Dohled nad vykonanou senátní prací

 

  • Stejně jako doposud budu transparentně zveřejňovat informace o mé práci v Senátu v pravidelných přehledech na vlastní náklady.

 

Transparentní účet najdete na webové stránce KDU-ČSL a konkrétní výdaje lze sledovat zde.

Zpráva o financování senátorské kampaně z roku 2022 zde: https://zpravy.udhpsh.cz/pdf/s2022/kducsl/Z7611-20221215123351.pdf