Olomoucko

Senátor pro Olomouc a okolí

Při pohledu na mapu obvodu, který v Senátu zastupuji, vyniká svou plochou na východě vojenský újezd Libavá, na západně stotisícová metropole Olomouc. Mezi tím se nachází 30 menších obcí, městysů a městeček zasazených v krásné přírodě lužních lesů Království, údolí Bystřice a zvedajícího se pohoří Nízkého Jeseníku.


Haná, proslulá pestrými kroji, svérázným nářečím a úrodnou půdou, je pro mě spojená hlavně s živou komunitou v obcích, na kterou se vždy těším. Ať už je to Jízda králů v Doloplazech, kterou mám čest každoročně zaštiťovat, Lidový rok ve Velké Bystřici nebo Hanácké bál. Každá obec se potýká s vlastními problémy, některé se však prolínají napříč regionem. Hledáme řešení průjezdů kamionů přes obce v Hlubočkách, Kožušanech-Tážalech, Charvátech, Dubu n. Moravou a Věrovanech, a s tím související bezpečnostní obavy a materiální škody. Řada starostů se na mě obrací kvůli nedostatku lékařů či likvidaci nebezpečného odpadu v bezprostřední blízkosti obce, zejm. Suchonice, Mrsklesy a Přáslavice. Potkávám se s místními folklorními spolky, skautskými oddíly a pořádám výstavy či konference, například v Dubu nad Moravou a Velkém Týnci výstavu Rozkulačeno. Do Senátu zvu školní skupiny a umělce k uspořádání výstav či koncertů.

 

V horní komoře reprezentuji svůj region, můj domov. Zabývám se podněty občanů i obcí a děkuji všem, kteří se na mne s důvěrou obrací.


Zobrazit více

Čemu se věnuji v regionu?

V regionu řeším řadu výzev a problémů, které trápí občany, starosty nebo organizace.

Krátce uvádím alespoň malou část z nich:

 • zasadil jsem se o vznik železniční vlečky v kamenolomu u obce Hlubočky pro zmenšení dopravní zátěže přes obec.
 • podílím se na obnově letů helikoptérou pro novorozence v ohrožení.
 • zaslali jsme první pomoc pro nedonošené děti na Ukrajinu během války a asistoval jsem na olomouckém KACPU.
 • dopomohl jsem k finančnímu vyrovnání pro obce na Libavé s Vojenskými lesy.
 • během pandemie Covidu-19 jsem pomohl řešit problémy v uzavřené Litovli, daroval přes 5000 respirátorů pro občany, organizoval šití roušek pro olomoucké nemocnice a podílel se na tvorbě hygienických pravidel pro mimoškolní aktivity.
 • představil jsem změnu zákona přejezdů těžkých nákladních aut, kterými trpí zejm. přes obce Kožušany-Tážaly, Charváty, Dub n. Moravou, Věrovany.
 • řeším likvidaci nebezpečného odpadu v Suchonicích, Přáslavicích a Mrsklesích.
 • podpořil jsem vybudování a opravu silnice či kanálizace v Jívové, Svésedlicích a Chomoutově.
 • nominoval jsem na senátní medaili významné olomoucké osobnosti: prof. Josefa Jařaba, prof. Leopolda Pospíšila, prof. Pavla Zatloukala a Mgr. Ondřeje Zatloukala. 
 • podílel jsem se na zavedení matriky v porodnici FN Olomouc a vzniku ABA třídy pro děti s autismem v Doloplazích.
 • podporuji kulturní aktivity v regionu a jejich rozvoj, pořádám koncerty, výstavy, semináře např. výstavy „Rozkulačeno! půlstoletí perzekuce selského stavu“ nebo „Václav Havel: Politika a svědomí“…
 • spolupracuji se školami, okrašlovacími a folklorními spolky: icicioval jsem vznik prvního Stolperschwelle v Česku před ZŠ Hálkova, věnoval jsem simulační panenky pro nácvik resuscitace Univerzitě Palackého, zprostředkoval jsem spolupráci Gymnázia Německého řádu v Olomouci s tchaj-wanskou školou, finančně jsem podpořil vznik útulny pro dobrovolníky a skauty na Staré Vodě u Libavé, přivážím výstavy do škol, zvu prohlídky školních skupin do Senátu…

Potkejme se…