Podporují mě

Moc si vážím veškeré podpory, která se mi dostává ve volbách do Senátu od rodiny, přátel a těch, s nimiž jsem v uplynulých letech pracoval. Všechna setkání byla a jsou mojí každodenní radostí.

S panem primářem Dr. Lumírem Kantorem se známe mnoho let. Měl jsem možnost sledovat jeho profesní růst. Těší mne, že to byl zároveň i růst lidský. Jedno bez druhého by nebylo patřičné.Vážím si toho, že se tyto dva komponenty prolnuly. Je vynikajícím odborníkem ve svém oboru a zároveň zůstal humanistou, člověkem se srdcem na pravém místě.

Jindřich Štreit

Fotograf

Táta za námi jeden den přijede na chatu, povídáme si u ohně a druhý den už rokuje v Senátu nebo mluví do televize. Zároveň mi nezapomene zavolat, jak se mám a co dělám. Je to správňák, veden k čestnosti, touze po vzdělání a ochotně vždy pomoct, tak, jak ho vychovali můj děda a babička. I pro to všechno ho mám rád.

Adam Kantor

Syn

S Lumírem spolupracujeme v mobilním hospici Nejste sami. Řešíme spoustu věcí, které se týkají chodu, ekonomiky i našich pacientů. Je angažovaný v dětském týmu a podporuji jeho znovuzvolení do Senátu.

Vladimíra Foukalová

Ředitelka mobilního hospice Nejste sami

Pan senátor Kantor nám v Klokánku pomohl v začátcích pandemie. Daroval nám antigenní testy, a dokonce děti během příjmu jezdil testovat. V té době to pro nás byla stěžejní pomoc.

Šárka Kupčáková

Vedoucí Klokánku a Azylového domu pro matky s dětmi Fondu ohrožených dětí v Olomouci

Lumír je pro mě velkým člověkem, který vždy pomáhá lidem. Nám, Hlubočákům, dlouhodobě pomáhá s hustou dopravou z kamenolomu přes obec.

Pavel Samek

Místostarosta obce Hlubočky

S Lumírem nás spojil folklor a skauting. Je to člověk čestný, pracovitý a nejvíc pracuje srdcem. Budu ho volit, protože je správný, poctivý a kamarád.

Bronislava Millá

Znalkyně hanáckého folkloru

Lumír do politiky vstoupil, aby mohl podpořit dobré věci, a to především v jeho lékařské odbornosti. Myslím si, že kdyby do politiky vstupovali lidé jako on, byl by svět lepším přívětivějším místem k žití.

Jana Henychová

Závodnice se psím spřežením

Lumír významně přispěl k řešení nedostatku lékařů v Česku a úspěšnému přijetí celonárodního programu, který tento problém řeší. Neméně důležitý je jeho přínos v přijatém projektu na výstavbu nové budovy LF UP, která umožní zvládnout vyšší počet studentů Všeobecného lékařství.

Milan Kolář

Emeritní děkan Lékařské fakulty UP

Díky iniciativě a podpoře pana primáře a jeho oddělení se nám v podařilo předat jednu z prvních pomocí do nejvíce ostřelovaných měst pro předčasně narozené děti. Děkujeme za podporu a přátelský vztah k Ukrajině.

Kateryna Vandych

České centrum v Kyjevě

S obdivem sleduji Lumírovu práci lékaře i politika. Znám jeho názory a postoje. Jsem přesvědčený, že takovíto lidé jsou ve veřejné službě pro naši zemi přínosem.

Daniel Herman

Honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v ČR

Poznal jsem Lumíra jako pracovitého senátora. Má zkušenosti s vedením výboru a jako bojovník trpělivě usiluje o rozvoj paliativní a hospicové péče. Vážím si jeho smyslu pro humor a schopnosti stavět mosty mezi lidmi rozdílných názorů.

Pavel Fischer

Senátor Parlamentu ČR

Lumír umí rozlišit podstatné od nedůležitého, hledá řešení a je na něho spolehnutí.
Obdivuji jeho klidnou sílu a vytrvalost, obdivuji jeho práci špičkového lékaře a obdivuji ho za jeho rozhodnutí vstoupit do politiky s cílem ovlivňovat a pozitivně měnit svět.

Miroslav Pospíšil

Architekt

Lumír je mým dobrým partnerem při rozvoji kulturního života na Olomoucku.

Jan Žůrek

Radní Olomouckého kraje pro kulturu a památkovou péči

Spolupráce občanské iniciativy #TAKEPECUJEME se senátorem Lumírem Kantorem trvala řadu měsíců. Aktivní přístup a ochota pana senátora bojovat za spravedlnost a rodiny s malými dětmi je jeho skvělou vizitkou.

Petra Bořilová Linhartová

Iniciativa Také pečujeme

Lumíra znám jako dobrosrdečného člověka, který celý svůj život pomáhá ostatním. Právě proto je skvělým lékařem. Sám jsem se s ním jako mnoho rodičů potkal v olomoucké Fakultní nemocnici a vím moc dobře, že jeho pomoc může zachránit život. Byl jsem proto nadšený, když se stal senátorem. Věděl jsem, že bude ve svém poslání pomáhat ostatním pokračovat i v této roli. Ani trochu mě nezklamal. Právě díky jeho aktivitě v Senátu mohou třeba od letoška zdravotníci v porodnicích provádět zdarma screening novorozenců a mnohým z nich pomoci. Díky Lumíre za tvou práci a budu ti držet palce, pro mě si jasná volba!

Marian Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí

Díky legislativním úpravám senátora Kantora vznikl pilotní projekt novorozeneckého screeningu pro nemoci SMA a SCID. Tato dvě závažná onemocnění jsou léčitelná, přesto četnost stanovení diagnózy a tím i možnost zahájení léčby zásadně určuje úspěšnost léčby a kvalitu života pacientů. Nyní mají rodiny s dětmi s těmito vzácnými nemocemi šanci na normální či téměř normální život. Z pohledu neurologa je to převratná věc.

Jana Haberlová

Dětská neuroložka FN v Motole

Senát jsem vždy považoval za záchrannou brzdu, která zasáhne, pokud by se vagon jménem Česká republika začal rozjíždět směrem od demokracie. Za poslední dekádu a zvláště v této době pro mě tedy jeho význam stále roste. A pokud mám možnost volit bytostného demokrata, za který je zároveň vidět obrovský kus práce nejen v našem regionu, nebudu váhat ani vteřinu. Moje volba je Lumír Kantor.

Jakub Sís

Zástupce ředitele gymnázia

Pan Lumír Kantor je dobrým senátorem. Slib podle nejlepšího svědomí hájit zájmy občanů a naší země je pro něj zásadou. Prokázal to i prací na zákonech a pomocí obcím a lidem v regionu. Neúnavně pomáhal se zvládáním pandemie Covidu jako předseda Výboru pro zdravotnictví a s vysokým nasazením jako lékař v olomoucké nemocnici. Osobně si Lumíra vysoce vážím. Je to čestný, slušný a poctivý člověk.

Jitka Seitlová

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

Lékaře a senátora Lumíra Kantora si obrovsky vážím pro jeho pracovitost, rozhled, ale i lidsky, protože pomohl zachránit několik dětí mých kamarádů. Je to férový chlap se srdcem na pravém místě, kterých je v Senátu málo. Proto by měl pokračovat a já ho v tom obrovsky podporuji.

Tomáš Zdechovský

Europoslanec

Jako dlouholetá soudní tlumočnice a překladatelka oceňuji zejména obětavou iniciativu senátora Lumíra Kantora, díky níž se naše profesní komunita dočkala přijetí dlouho očekávaného zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Radka Pavlíčková

Soudní překladatelka a tlumočnice španělského jazyka

Volím Lumíra Kantora. Pod jeho vedením jsem začal na vysoké škole vědeckou práci. Spolu s primářkou Župkovou mě učili neonatologii. Stál u zrodu dětského týmu mobilního hospice v Olomouci. Jako senátor pracuje mj. na rozvoji dětské paliativní péče.

Jan Hálek

Novorozenecké oddělení a Dětská klinika FN Olomouc

Lumíra mám rád, protože je mírný a vlídný člověk, důsledný v péči o nejkřehčí život. Pojí nás úsilí o obnovu poutního místa Vřesová studánka v Jeseníkách a mimo svoji lékařskou profesi se snaží podporovat duchovní i umělecké dění.

Jan Jemelka

Malíř a vitrážista

Znám Lumíra dobře jako člověka, který celým svým srdcem, jemnou obratností svých rukou i moudrým slovem chrání křehký život nejmenších.

Jaroslav Šturma

Psycholog a ředitel Dětského centra Paprsek

Lumír pracuje pro lidi, ať už se to týká legislativy, nebo v rámci své profese. Běžte volit Lumíra! Pomáhá lidem.

Kamil Andree

Advokát

Lumír neváhal ani sekundu, když jsem ho požádal o pomoc při hledání základní školy, která by byla ochotna zřídit speciální ABA třídu pro děti s autismem z Olomoucka. Lumír oslovil několik ředitelů škol a hledal cesty, jak pomoci se vzděláváním našeho Tobíka a dalších dětí s autismem.

Tomáš Nábělek

Zakladatel Modrého kruhu, z.s

Lumír jsem poznal jako skromného, uctivého a pracovitého člověka, kterému záleží na tom, aby aktivity pro děti a mládež byly brány vážně. Jedná, řeší, diskutuje. Rozvážný, rozumný, neúnavný. Kéž bychom mohli v politice potkávat více takových osobností.

Aleš Sedláček

Předseda České rady dětí a mládeže

Lumíra Kantora si vážím jako senátora, ale především jako člověka. Za Vězeňskou duchovní službu mohu říci, že ani tato oblast mu není lhostejná. V Senátu pomohl uspořádat konferenci o duchovní službě v podmínkách českého vězeňství a spolupracuje s hlavním kaplanem a zapsaným spolkem Vězeňská duchovenská péče. Moc bych si přál, aby mohl pokračovat ve své tolik potřebné činnosti i v dalším volebním období.

Otto Broch

Hlavní kaplan Vězeňské duchovní služby ČR

Vážím si Lumíra jako člověka, který stále hledá cesty, jak zefektivnit, zlepšit a inovovat nejen obor neonatologie, ale i související obory. Jsem vděčná za to, že mohu být součástí tohoto procesu, že mě hned po mém zvolení do čela organizace Nedoklubko uvedl do Výboru České neonatologické společnosti, převzal záštitu nad našimi projekty a činností a Nedoklubko přijal coby rovnocenného partnera v podpoře rodičů předčasně narozených dětí.

Lucie Žáčková

Ředitelka Nedoklubka, z.s

Pana senátora Kantora jsem poznala při jeho iniciativě přelomového návrhu zákona o komoře porodních asistentek. Jeho smysl pro pracovitost, poctivost, a zejména odpovědnost, jsou základem pro kvalitní politickou práci. Jsem jednoznačně přesvědčena o tom, že jeho znovuzvolení povede k smysluplné práci včetně prosazení tolik potřebného zákona o porodních asistentkách.

Petra Pařízková

Česká společnost porodních asistentek

Je moc dobře, že Olomouc má senátora, který je vidět a slyšet na těch správných místech. A dělá a říká věci, kterým lidé rozumí, a které potřebují slyšet.

Ludmila Balíková

Zástupkyně ředitele základní školy

Lumír je skvělý člověk. Inklinuje k umění, hudbě, má rád lidi, dokáže jim naslouchat a taky pro ně něco udělat. A co není u politiků běžné: umí pojmenovat své cíle a naplňovat je.

Filip Hajdu

Ředitel základní umělecké školy

Podporujeme senátora Lumíra Kantora v jeho opětovné kandidatuře do Senátu. Vážíme si toho, že se v uplynulém období aktivně věnoval vedle zdravotnictví i např. ochraně kulturně historických hodnot Olomouce.

Tomáš Pejpek

předseda ProOlomouc

Pro Lumíra Kantora je podpora dětí a jejich rodičů samozřejmostí. Dokáže otevřít dveře, kde jsou potřeba, proto, aby se zkvalitnila zdravotní péče o předčasně narozené, nebo nemocné děti. Velmi si toho vážím.

Pavla Matyášová

Ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, z.s.

Vzhlížel jsem k němu jako mladší kluk. Šel za svým cílem, měl tah na branku. Na učňáku neměl potřebu se angažovat, nedělal kompromisy. Toužil být lékařem a vybojoval si to vlastní pílí.

Michal Mrtvý

Kamarád a spolužák z učiliště

Kdyby bylo v Senátu více takových senátorů jako je Lumír, tak by to bylo úžasné. Byl bych bez obav. Volme Lumíra, aby tam bylo více takových.

Jindřich Suchánek

Disident a bývalý ředitel Charity Olomouc

Lidsky naslouchá a odborně pomáhá.Takový je lékař a senátor Lumír Kantor. Znám ho a vím, že takový zůstane dál. Proto má smysl ho volit podruhé.

Michaela Šojdrová

Europoslankyně

Pana Kantora si vážím, protože jako skaut je čestný a zásadový. Co si řekneme, to platí. Je to náš člověk, který slyší na naše problémy, zajímá se o práci skautů i spolku Lubavia a aktivně nás podporuje.

Jindřich Machala

Předseda Okrašlovacího spolku Lubavia

Díky Lumírově návrhu je od letošního roku 25. červen novým významným dnem - Dnem odchodu okupačních vojsk. Připomíná nám nejen zločinnou okupaci ze srpna 1968, ale i to, jak snadné je svobodou ztratit a jaké obrovské úsilí je zapotřebí k tomu, aby se navrátila. Lumír je člověk, kterého si vážím a pokud bych mohl, dal bych mu svůj hlas.

Eduard Stehlík

Vojenský historik, ředitel Památníku Lidice

Podpora Lumíra Kantora byla jasná volba. Demokrat srdcem, člověk, který se snažil o propojení dobrých lidí napříč politickým spektrem, slušný člověk, který má za sebou v Senátu za šest let hodně kvalitní práce.

Hana Vacková

Spolupředsedkyně strany Zelených Olomouckého kraje

Proč Lumír Kantor? Protože je neobyčejný přítel obyčejných lidí…

Radka Ošťáďalová

Maminka předčasně narozeného miminka

Do Senátu chci volit čestného a poctivého člověka, který s radostí plní úkoly, které mu přísluší. Proto svůj hlas dávám Lumíru Kantorovi.

Jana Krejčová

Grafička

Lumír je skaut. To, že je od dětství členem této organizace a vyznává skautské hodnoty, pro mě znamená, že je dobrý člověk, a že se na něj v těžkých chvílích můžeme spolehnout.

Dominika Kovaříková

Advokátka a kandidátka do komunálních voleb v Olomouci

Lumír Kantor je náš olomoucký lékař bez hranic. Znám jen málo lidí, kteří by tak spontánně, bezmezně a účinně dali občanské společnosti k dispozici všechen svůj potenciál. To je důvod, proč by měl zůstat v Senátu a já mu dám svůj hlas.

Josef Jařab

Bývalý senátor a emeritní rektor Univerzity Palackého

Vážím si toho, s jakou houževnatostí a cílevědomostí se pan doktor Kantor popral s překážkami, které se mu v životě stavěly do cesty. Díky jeho charismatu a empatii je schopen se lidem přiblížit, věnovat a naslouchat jim. V Senátu vykonal spoustu práce a určitě ho při jeho píli a starostlivosti spousta práce ještě čeká.

Pavel Zatloukal

Bývalý ředitel Muzea umění v Olomouci

Kdo zná životní příběh Lumíra Kantora ví, že úspěšně překonal na své dosavadní cestě životem řadu překážek, ale vždy se pevně držel svého cíle. Vážím si ho za jeho pevné názorové ukotvení a za práci, kterou ať již jako skaut, lékař, učitel a v posledních šesti letech, jako senátor vykonal a podporuji ho v úspěšném znovuzvolení do Senátu.

Petr Navrátil

Krajský předseda TOP 09

Lumír je člověk se smyslem pro fair play a skvělý týmový hráč, když jde o dobrou věc...

Matouš Venrkbec

Hokejista

Lumír Kantor nám kromě starostlivé péče o naše novorozeňátka přivedl na svět také významný den, 25. červen. Dal nám víru, že i generace, které sovětskou okupaci nezažily, budou si tento Den odchodu okupačních vojsk připomínat radostně a vděčně.
Milý pan doktor Lumír Kantor letos znovu kandiduje do senátu. Ráda ho podpořím pro jeho obdivuhodnou vytrvalost při vyřizování dobré věci. Pro paměť národa.

Ivana Jeništová

Novinářka